Poziv za sudjelovanje u programu “Tandem”

Savez udruga Rojca poziva sve zainteresirane udruge da prijave svoje prijedloge za sudjelovanje u Tandem programu i na taj način unaprijede suradnju udruga iz Rojca i lokalne zajednice. Savez udruga Rojca u partnerstvu s Gradom Pula-Pola i udrugama Zelena Istra, Čarobnjakov šešir i Merlin provodi dvogodišnji projekt „R.O.J.C.: Razvijamo – omogućavamo – Jačamo – Cijenimo“ […]