Početna

Budući da su članovi Vijeća u traženom financijskom izvještaju za prvih 10 mjeseci tekuće godine uvidjeli nekolicinu nelogičnosti koje im nitko tijekom sjednice nije mogao ni objasniti ni demantirati, odlučeno je da će sva objašnjenja tražiti pismenim putem od vlasnika Rojca, odnosno Grada nam Pule.

 

Nejasne stavke u tom izvještaju odnose se na trošak građevinskih radova u prostorijama Plivačkog kluba Arena, redovni mjesečni trošak za dolazak i intervenciju vanjskih kućnih majstora, iako Rojc već zapošljava domare i kućne majstore, kao i na odvjetničke usluge te neindetificirane sudske pristojbe.

Prihod od telekomunikacijskih antena godišnje iznosi oko 250 tisuća kuna. Što je s tim novcem, je li uopće uplaćen i ako jest, zašto nije nastavljena sanacija krova, kao što je i bilo dogovoreno. Ukoliko ta sredstva ne budu potošena do kraja godine, Rojc ih može, surova istina, smatrati izgubljenim.

Upravo zbog nelogične neusklađenosti opisa radnog mjesta između poslodavca i posloprimca, Rojčani su zbunjeni, a prema tome i nezadovoljni trenutnom situacijom i radom referenta.

I dok je svijeta, bit će i bijaše riječ. Bit će onih koji govore i prisustvuju, bit će i onih koji slušaju i prisustvuju, kao i onih koji govore, ali ne prisustvuju. Bilo je tako i na posljednjoj sjednici Vijeća udruga Rojca održanoj 22. studenog 2011. godine u prostorijama Hacklaba Udruge Monteparadiso. Kao i na svakom okupljanju sa smislom i namjerom, postojao je određeni dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen, budući da nije bilo dodatnih prijedloga za izmjenu ili nadopunu istog. Prav za prav, o nekim točkama iz dnevnog reda nije se moglo u cijelosti raspraviti, upravo radi pojedinaca ili skupina s početka ove priče koji govore, ali ne prisustvuju. Pošteno ili ne, neka procijene oni na koje se odnose, a mi ćemo u ovome tekstu na pošten način građanima Rojca i njihovim prijateljima prenijeti zaključke s održanog Vijeća.
Prva točka dnevnog reda odnosila se na u poslijednji trenutak podneseni financijski izvještaj Grada Pule za prvu polovicu 2011. godine koji je prisutnima trebao pojasniti gospodin Erik Lukšić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Grada Pule. Do toga, nažalost, nije došlo, jer je navedeni gospodin u posljednji trenutak otkazao svoj dolazak, iako je isti prethodno najavio. Budući da su članovi Vijeća u traženom financijskom izvještaju za prvih 10 mjeseci tekuće godine uvidjeli nekolicinu nelogičnosti koje im nitko tijekom sjednice nije mogao ni objasniti ni demantirati, odlučeno je da će sva objašnjenja tražiti pismenim putem od vlasnika Rojca, odnosno Grada nam Pule. Nejasne stavke u tom izvještaju odnose se na trošak građevinskih radova u prostorijama Plivačkog kluba Arena, redovni mjesečni trošak za dolazak i intervenciju vanjskih kućnih majstora, iako Rojc već zapošljava domare i kućne majstore, kao i na odvjetničke usluge te neindetificirane sudske pristojbe.
Osim navedenog, Vijeće je od Grada potraživalo i finacijski izvještaj o prihodima Društvenog centra Rojc proizašlih od postavljenih telekomunikacijskih antena na krovu te od uplata za električnu energiju. Posve logično, jer kao i svaka gradska, državna ili ina institucija, osim rashoda, Rojc bi trebao imati, odnosno ima i svoje prihode. I opet, nažalost, to izvješće nije ustupljeno na uvid. Što bi neki rekli, mudro ili ne: " E sad, vi bi i ovce i novce ! "
Ne bi i ovce i novce, već samo pravednu i smislenu preraspodjelu financijskih sredstava namijenjenih razvoju i održavanju ove civilne vojarne. Sukladno tome, zaključeno je da bi se prihodi od plaćanja električne energije i postavljenih antena trebali koristiti za održavanje Rojca, odnosno da ne bi smjeli biti utrošeni za potrebe koje nisu i ne smiju biti vezane uz Rojc.
Primjer ili rezime...Prihod od telekomunikacijskih antena godišnje iznosi oko 250 tisuća kuna. Što je s tim novcem, je li uopće uplaćen i ako jest, zašto nije nastavljena sanacija krova, kao što je i bilo dogovoreno. Ukoliko ta sredstva ne budu potošena do kraja godine, Rojc ih može, surova istina, smatrati izgubljenim.
Tijekom ove prve točke dnevnog reda, razmatrano je i pitanje Kordinacije Društvenog centra Rojc. Proizašli zaključak, i opet, nažalost, glasio bi otprilike ovako: " smisao postojanja iste davno je pod znakom upitnika, budući da donesene odluke nikada nisu provedene, odnosno predstavnici Grada prisutni u Koordinaciji nikada nisu pokazivali pretjeranu motivaciju za rješavanjem postavljenih im upita i prijedloga ". Ovo se pitanje pokušalo riješiti i uključivanjem gospodina Lukšića u rad Koordinacije, ali se Grad Pula nikada nije očitovao o tom pisanom i poslanom im prijedlogu.
I kao posljednja, ali ne i manje važna diskusija u ovoj, prvoj točki dnevnog reda, odnosila se na čistoću unutar Rojca. Zaključeno je da svima simpatične nam čistačice odlično odrađuju svoj posao, ali i da ne možemo od njih očekivati čuda, jer nemaju nadnaravne sposobnosti. Sukladno tome, trebalo bi uvesti tzv. rasporede čišćenja. Korisnici bi znali kad se koji dio zgrade čisti te bi na taj način mogli čistačkom odredu upućivati na nepravilnosti i zaprljenja.
Sjednica je nastavljena raspravom o ispravnosti dodjele prostora u 2011. godini, odnosno dodjeli prostora bez natječaja i kriterija. Bila je to ujedno i druga točka dnevnog reda koja je također izazvala podugačku međuprisutnu raspravu. Iako su potaknuli predsjednicu Vijeća da upravo taj problem uvrsti u dnevni red, misleći pritom da udruga specijalne policije BAK nije dobila prostor na adekvatan način, predstavnici HDLU-a nisu se pojavili na sjednici. U njihovom odsustvu donesen je jedini logičan zaključak. BAK je udruga, a upravo je Rojc prostor u kojemu udruge mogu i imaju svoje prostore.
Međutim, ostaje neodgovoreno pitanje prema kojim su kriterijima sve te udruge dobile prostor? Zašto one, a ne neke druge? Iako je Savez udruga Rojca u osnivanju poslao Gradu prijedlog mogućeg rješenja ovog problema s naglaskom na potrebu međusobne komunikacije, ponovno, i ponovno raspravljalo se o potencijalnoj opasnosti od neiskorištenosti dodijeljenih prostora u trajanju od 10 godina. Riješenje, trebalo bi jednom godišnje provjeriti jesu li sve udruge registrirane, postoje li uopće i imaju li plan i program rada za tekuću godinu. Budući da je to uloga Grada Pule, jer nitko u Rojcu za to nema ingerencije, vlasnik nekretnine bi trebao u suradnji s SUR-om razraditi i donijeti kriterije za dobivanje prostora te potom ovlastiti adekvatnu osobu za provođenje istih.
Diskusiju o ovom problemu potaklo je i “ li-la stanje “ Udruge AB Original koja djeluje u Rojcu, točnije u prostorijama Udruge Distorzija, više od tri godine i koja ima više od 50 aktivnih članova, a nema prostor. Nameće se pitanje, zašto ta udruga u posljednjem krugu dodjele prostora u Rojcu nije ušla na listu potencijalnih dobitnika? Odgovora nema, jer nije bilo onih koji su ga mogli ponuditi. Rješenje, svakako pomoći tako aktivnoj udruzi i to slanjem pismene preporuke Gradu.
Raspravljalo se i o sudbini dijela Rojca u kojemu bi trebao biti smješten potencijalni hostel. Zašto potencijalni? E, pa zato što su za njegovo uređenje planovi bili uistinu veliki, a sad o tome nema ni glasa. I ponovno se postavlja pitanje, trebaju li onda taj prostor koristiti udruge? Možda će se neki od vas čitatelja ovog članka složiti, a neki i ne sa stavom prisutnih na sjednici, dakle, postoji prostor za raspravu. Prisutni na Vijeću zaključili su da taj prostor treba biti ostavljen pod opsakom " razvojni " i to sve dok ne bude osmišljen kvalitetan, zajednički i demokratski donesen plan razvoja Rojca.
Treća točka dnevnog reda odnosila se na imenovanje, dužnosti, obaveze i ulogu referenta za razvoj civilnog društva i gradskih manifestacija, posebice na ulogu i radne zadatke istog vezano uz Društveni centar Rojc. Prema službenom dopisu Grada Pule, opis radnog mjesta gospodina Morisa Živkovića, izabranog na ovo radno mjesto s mandatom od četiri godine, glasi: citiramo: "referent je zadužen za koordinaciju i praćenje poslova organizacije održavanja i investicija, te rada tehničke službe u Centru gradskih udruga Rojc. Također stoji na raspolaganju svim udrugama oko problema vezanih za aktivnosti unutar zgrade CGU Rojc, davanja informacija iz djelokruga rada Odjela za društvene djelatnosti koje se tiču korisnika prostora u Rojcu i sl.", kraj citata.
Zaključak, prema gore navedenom citatu, referent ima veće ovlasti, nego što ih provodi i realizira. Nakon toga slijedi samo, ponekad mrsko ali. Ali, situacija u Rojcu nije takva, jer, prema " isprikama " dotičnog, on je zadužen samo i isključivo za poslove tekućeg održavanja zgrade, koordinaciju domarske službe i izdavanje dozvola za održavanje programa, dok za sve ostalo Rojčane mora uputiti na Ured pročelnika. Što proizlazi iz takve kontradiktornosti, naravno, nezadovoljstvo. Upravo zbog nelogične neusklađenosti opisa radnog mjesta između poslodavca i posloprimca, Rojčani su zbunjeni, a prema tome i nezadovoljni trenutnom situacijom i dosadašnjim radom gospodina Žikovića koji je, prema mišljenju vlasnika zgrade, ali ne i njezinih stanara, najkompententnija osoba za izvršavanje poslova vezanih uz Društveni centar Rojc.
Budući da su Rojčani proteklih mjeseci suočeni s novim krađama, uništavanjem imovine udruga i nepoštivanjem kućnog reda, rad Vijeća nastavljen je raspravom o neizvršavanju dužnosti zaposlenika zaštitarske tvrtke imenovane od Grada. Osim navedenog, nadzorne kamere na vanjskom pročelju Rojca ne rade u večernjim satima, odnosno daju samo crnu sliku tako da, primjerice, u slučaju bilo kakve devastacije ( primjer, uništavanje bicikla ) počinitelj neće moći biti otkriven. Prozvana zaštitarska tvrtka ne provodi dogovoreni kućni red, odnosno dopušta zadržavanje svih i svakog po hodnicima, kao i konzumaciju alkohola, potom tijekom noći ne kontrolira i ne gasi nepotrebno upaljena električna tijela u zgradi, ne primjećuje razbijanje inventara i provale u prostore ( primjer, Udruga za autizam ), a ne brine ni za red u dvorištu oko Rojca. Što bi trebali raditi zaposlenici zaštitarske tvrtke? Zaštitari u noćnim satima moraju obilaziti zgradu, posebice, sjeverno krilo, ujedno i najizloženije krađama i neredu, a ne sjediti na portirnici. Prijedlog, kućni red isprintati u formi plakat, možda crno na bijelo pomogne i zaštitarima, i članovima udruga i svim dobronamjernim i manje dobronamjernim osobama da poštuju pravila ponašanja u Društvenom centru Rojc.
Nakon ovih pomalo teških, ali i potrebnih tema, sjednica je nastavljena, što bi rekli neki, u revijalnom tonu. Kratko je iznesena problematika oko registracije Saveza udruga Rojca. Naime, poslana je žalba na postupak usvajanja statuta SUR-a Uredu za državnu upravu, ali se odgovor, iako je prošlo više od tri mjeseca, i dalje očekuje. Prema nekim informacijama, trebao bi uskoro biti na adresi Gajeva 3 u Puli. Bez obzira na to, Savez je aktivan u kreiranju internetske stranice rojcnet.pula.org koja je obogaćena novim sadržajima, a povećava se i svakodnevna posjećenost. Pozitivan je i porast broja suradnika koji sudjeluju u kreiranju stranice, a proširen je i krug medijskih partnera, odnosno sličnih neprofitnih medijskih projekta s kojima su izmjenjeni reklamni banneri. Iako je održana radionica na kojoj su Rojčani mogli naučiti načine kako da vijesti o svojim udrugama objave na Rojcnetu, količina istih koji to rade još uvijek je minimalna. Tijekom sjednice najavljen je i novi broj novina o Rojcu – Veznik, čiji će izdavač biti udruga Metamedij, dok je Savez udruga aktivan u kreiranju novinskog sadržaja. I ove godine Savez organizira Božićni buvljak koji će trajati od 21. do 22. prosinca 2011. godine u zajedničkom prostoru - tzv. Dnevnom boravku.
I za kraj, pod razno, što se odnosilo na ukor koji je dobila Udruga Istrakord zbog, navodno, glasne muzike, a koji je potpisao gospodine Lukšić. Prema navodima članova udruge, nitko ih nikada o tome nije obavijestio, već im je ovo prva informacija takve vrste. Budući da gospodin Lukšića nije bio prisutan te nije mogao dati logično obrazloženje ukora, Istrakord mora samostalno zatražiti objašnjenje opomene kod nadležnih tijela. Treći ukor znači ujedno i oduzimanje dodjeljenog prostora. Da bismo izbjegli ovakve slučajeve rekla kazala, ili poslala, primila, domari, portiri ili zaštitari morali bi ponajprije provjeriti utemeljenost neke pritužbe, odnosno otići u prostorije udruge na koju se netko žali te zatražiti prekid spornih aktivnosti. Na taj se način osporavana radnja, uglavnom buka, može smanjiti, a prijavitelju olakšati neugodna situacija. " Ukor ", odnosno pritužbu za koju se ne zna tko je primio ni kada te za koju Udruga Istrakord nije u tom trenutku obaviještena, Vijeće smatra neutemeljenom.
Bila je to još jedna sjednica Vijeća udruga Rojca. Otvorena, a ne zatvorena za javnost. Dakle, svi smo bili pozvani, iako to mnogima nije bio zanimljiv događaj upisan u planer obveza. Možda se neki pitaju što je to Vijeće udruga Rojca. Samo iz naziva možemo isčitati da smo to mi, svi stanovnici Rojca okupljeni u jednom tijelu koje pokušava, a vjerujemo i uspijeva, podići razinu shvaćanja javnosti u odnosu na ovu zgradu. Nije Rojc samo gradska nekretnina namijenjena razvoju civilnog društva. Sve udruge, korisnice ovog besplatnog prostora, imaju prava, ali i obveze o kojima trebamo demokratski raspravljati te donositi prijedloge i zaključke s ciljem poboljšanja uvjeta rada i suživota u tako nam dragom Rojcu. Upravo se o takvim stvarima raspravlja, zaključuje ili proziva na sjednicama Vijeća. Najlakše je biti ponosan na Rojc. Trebamo/ moramo govoriti i upućivati na postojeće probleme. Nepoželjno je samo okrenuti glavu i spustiti pogled s mišlju: " Ma, dobro je, imamo prostor, mnogi nemaju ni to ".

Nadolazeći događaji

Subota, 22 Velj 2020 20:00 – Četvrtak, 05 Ožu 2020 23:00

Utorak, 03 Ožu 2020 18:00 – 20:00

Srijeda, 04 Ožu 2020 18:00 – 20:00

Četvrtak, 05 Ožu 2020 17:00 – 21:00

Utorak, 10 Ožu 2020 17:00 – 19:00

NEWSLETTER-ikona

mailing lista

Partneri

nacionalna-zaklada-NOVO

 strukturni-invest-fondovi razvoj-ljudskih-potencijala eu-logo logo-HR-1 zaklada-kultura-nova
trans-europe-halles-logo logo mobilnost ured-za-udruge  eu-erasmus 1 GRAD-PULA-LOGO-1  zupanija istarska 

 

 

   Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Saveza udruga Rojca.

 

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.