Početna

istarska županijaUpravni odjel za kulturu Istarske županije - Regione Istriana dana 04. srpnja  2016. godine objavio je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2017. godinu. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana jesu kulturne djelatnosti i poslovi, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana.

 Pravo prijave projekata i programa po ovom Pozivu imaju samostalni umjetnici i ostale fizičke osobe, ustanove u kulturi (osim privatnih ustanova ), trgovačka društva i druge pravne osobe (osim udruga i drugih neprofitnih organizacija) koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije - Regione Istriana.

Prijave se podnose putem Interneta popunjavajući odgovarajuću prijavnicu (za svaki program posebna prijavnica) koje su dostupne na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr
Prijavnicu popunjenu putem Interneta obvezno je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom i  sa svim obveznim prilozima dostaviti poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu: 
Istarska županija - Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu - Assessorato alla cultura, Mlinska ulica - Via del Mulino 4b, 52466 NOVIGRAD-CITTANOVA.

Rok za podnošenje prijava je od 04. srpnja do 04. kolovoza  2016. godine.

Kao posebni natječaji u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2017. godinu, raspisati će se natječaj za otkup vrijednih knjiga, zbornika i časopisa i financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu te Javni natječaj za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje u području kulture provode udruge.
Natječaj za otkup vrijednih knjiga, zbornika i časopisa i financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu objaviti će se istovremeno s ovim Javnim pozivom, dok će se Javni natječaj za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje u području kulture provode udruge objaviti najkasnije do 31. siječnja 2017. godine temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narode novine“ br. 26/15.).

Više informacija dostupno je ovdje.

Gdje se nalazimo

Za veću kartu kliknite ovdje.

 

mailing lista

NEWSLETTER-ikona

Partneri

nacionalna-zaklada-NOVO

 strukturni-invest-fondovi razvoj-ljudskih-potencijala eu-logo logo-HR-1 zaklada-kultura-nova
trans-europe-halles-logo logo mobilnost ured-za-udruge  eu-erasmus 1 GRAD-PULA-LOGO-1  zupanija istarska 

 

 

   Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Saveza udruga Rojca.

 

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.