Skip to content

O DC Rojc

Društveni centar Rojc

Prostor/Resursi

Društveni centar Rojc smješten je u centru Pule, u zgradi nazvanoj po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata – Karlu Rojcu. To je najveća zgrada u gradu površine 16.739 m2, s unutarnjim dvorištem, besplatnim parkingom, sportskim igralištima i zelenim površinama. Izgrađena je 1870. pod Austro-ugarskom monarhijom, bila je vojna škola za vrijeme Monarhije, Italije i Jugoslavije sve do 1976., kada postaje vojarna. Jugoslavenska narodna armija napušta Rojc 1991. Početkom 1990-ih zgrada postaje utočište ratnim izbjeglicama. Prvi squoteri i organizacije civilnog društva ulaze nakon njihovog odlaska, kasnih devedesetih.

Grad Pula odlučio je formalizirati postojeću situaciju te se 1999. potpisuju prvi ugovori o korištenju prostora. Danas, 106 udruge imaju sklopljene ugovore o korištenju prostora bez plaćanja naknade. Jedina obaveza udruga je plaćanje troškova električne energije.

Udruge su vlastitim zalaganjem i sredstvima uredile svoje prostorije i dale posve novu kvalitetu nekadašnjoj vojarni. Radom i programima udahnule su nov život objektu i gradu i stvorile temelje za daljnji razvoj. Hodnici Rojca nalikuju velikoj galeriji jer je više od 4.000 m2 oslikano od strane brojnih umjetnika u sklopu projekta “Krojcberg”.

Ovaj “izgubljeni” prostor u centru grada izbjegao je sudbinu mnogih sličnih javnih prostora, koji su zbog komercijalne politike javnih vlasti pretvoreni u privatne prostore.

Udruge raspolažu svojim prostorom, a prema tipu korištenja prostora u Rojcu se nalaze produkcijski prostori (ateljei, glazbena i filmska studija, zanatske radionice…), prostori za probe, sportsko-rekreacijski, uredski, prezentacijski, radioničko-konferencijski, klupski, skladišni, servisni i ugostiteljski prostori. Veliki broj umjetnika i raznih grupa koriste ove prostore za svoje aktivnosti.

Ovaj društveni centar već je i međunarodno prepoznat te je svakako poznata kulturna, umjetnička i društvena stanica u regiji na krajnjem sjeveru Mediterana, i krajnjem jugu Srednje Europe. Iako je Pula grad od samo 70.000 stanovnika odiše kozmopolitskim duhom te je kulturno središte regije.

Grad civilnog sektora – 106 udruga i više od 9 različitih djelatnosti

Rojc je jedinstveno mjesto u Hrvatskoj koje okuplja udruge i potiče njihov razvoj. Radi se o svojevrsnom “gradu civilnog sektora”. Ne postoji takvo mjesto gdje surađuje više od 106 najraznovrsnijih korisnika koji objedinjuju i prezentiraju zajednički program. To je mjesto u kojemu danas ˝žive˝ i rade udruge civilnog društva iz djelatnosti kulture, sporta, psihosocijalne skrbi i zdravstva, djece i mladih, skrbi o osobama s posebnim potrebama, zaštite okoliša, tehničke kulture, nacionalnih manjina i ostalih djelatnosti. Ove raznovrsne udruge su uspješan primjer suradnje između gradske vlasti i organizacija civilnog društva.

Građani iz cijele regije, a i šire okupljaju se u Rojcu sudjelujući u mnogim aktivnostima i programima.
Rojc godišnje “proizvodi” stotine aktivnosti, radionica, koncerata, sedam festivala. U prosjeku više od tisuću posjetitelja dnevno prolazi ovom zgradom.
Svaka udruga pruža lokalnoj zajednici svoje programe, a ponekad udruge zajedno organiziraju programe i aktivnosti.
U 2010. godini održano je 5 zajedničkih događaja koji su privukli značajnu pažnju javnosti i veliki broj građana:

1. Akcija “Lipe za lipe”- prikupljanje novaca za sadnice i sadnja drvoreda lipa.
2. Akcija za Rojc: uspješan afirmativni prosvjed protiv namjere da se površina ispred Rojca prenamijeni u parkiralište pod naplatom. Prosvjed je okupio veliki broj udruga koje su prezentirale svoje programe i na taj način “osvojile” javni prostor.
3. Javna debata u suradnji s Društvom arhitekata Istre o namjeri prenamjene prostora ispred Rojca u parkiralište.
4. Inicijativa “Urbani vrt Rojc” -zajednička akcija uređenja vrta po permakulturnim principima u okućnici Rojca.
5. “Zeleni trag u Rojcu”- performance u hodnicima Rojca koji povezuje modu, glazbu i kabare s ekologijom.

Savez udruga Rojca

SUR je mreža udruga u Društvenom centru Rojc koja ih okuplja, predstavlja, zastupa njihove ineterese, potiče međusobnu suradnju i angažirano djeluje u zajednici. Ciljevi Saveza su: izgraditi stabilnu i prepoznatljivu mrežu udruga koja se temelji na suradnji i zajedničkim programima, unaprijediti upravljanje Rojcem utemeljeno na sudioničkom modelu, aktivno djelovati u zajednici i promovirati principe uvažavanja različitosti, solidarnosti i suradnje.

Upravljanje zgradom

Zgradom upravlja Grad Pula, ali postoji tendencija da se razvije novi i učinkovitiji hibridni model javno-civilnog upravljanja zgradom. Grad Pula financira održavanje zgrade s otprilike 200.000 eura godišnje. Ovaj buđet osigurava danonoćnu domarsku službu, usluge čišćenja zgrade, renoviranje, popravke i održavanje zgrade.

Vizija Rojca:

Unutarnja:
Rojc je centar društvenih aktivnosti u Puli, s inovativnim oblikom upravljanja koji (istovremeno)
omogućuje autonomiju i zajedništvo.

Vanjska:
Rojc je poticatelj društvenih promjena u smjeru autonomije i zajedništva.

Kako ostvariti viziju? 

Da bi se ostvarila ova vizija, kao i bilo kakav napredak u upravljanju i korištenju Rojca, kao i za ostvarivanje veće korisnosti djelovanja Rojca za zajednicu, odnosno za grad Pulu, ključno je:

1. uspostaviti permanentnu i održivu suradnju te podjelu odgovornosti između ključnih dionika,
korisnika Rojca i Grada Pule;
2. osigurati učinkovito, održivo i razvojno usmjereno institucionalno rješenje za upravljanje Rojcom;
3. osigurati bolju iskoristivost trenutno dostupnih javnih sredstava namijenjenih za Rojc te omogućiti učinkovito prikupljanje sredstava iz drugih izvora

Povijest Rojca 

Od 1870. godine na mjestu današnjeg Rojca djelovala je Marinen Schule, odnosno Pomorska škola, koja od 1899. godine zauzima oko 6000 četvornih metara. Nakon 1918. godine, odnosno pada Austro-Ugarske Monarhije, prostor današnje Hrvatske trebao je biti pripojen ili Kraljevini Jugoslaviji ili Italiji. Nakon tog kriznog i neodlučnog razdoblja, definitivno je donesena odluka o pripojenju Pule i Istre Italiji, koja na prostoru današnjeg Rojca osniva školu za pitomce.

Nakon kapitulacije, 1945. godine, Italija napušta prostore današnje Istre i Pule, a Rojc postaje “partizanska mašinska škola“ i kasarna.
Godine 1976. škola prestaje djelovati, a Rojcu preostaje samo funkcija kasarne.
Tako je bilo do prosinca 1991. godine, kada gradska uprava nakon danonoćnih pregovora, sklapa dogovor s pripadnicima bivše Jugoslavenske narodne armije da na miran način napuste sve vojne objekte u Puli.
U vojarnu su vrlo brzo, nakon što je po odlasku bivše JNA predana na čuvanje tadašnjoj Skupštini općine Pula, smještene prve izbjeglice u za tu namjenu preuređeno južno krilo objekta. Tu je sve do kraja srpnja 1997. boravilo 600 izbjeglica i prognanika, te humanitarne organizacije koje su skrbile o stradalnicima Domovinskog rata.
Budući da su u Puli krajem 90-tih izražene potrebe 30 gradskih udruga za poslovnim prostorima, a riječ je o neprofitnim udrugama pretežno iz djelokruga kulture, zaštite okoliša, rada s mladima, skrbi o osobama s posebnim potrebama i sporta, Grad je za njih osigurao prostorije u objektu Rojc u studenom 1998. (DR. Inat, Puhački orkestar Grada Pule, Zaro,…).

Sve su udruge vlastitim zalaganjem i sredstvima uredile svoje prostore i dale posve novu kvalitetu nekadašnjoj vojarni. Udruge su, čiji se broj u međuvremenu udvostručio, svojim radom i programima udahnule život objektu i time stvorile temelje za osnivanje multimedijalnog centra civilnog sektora Pule.
Krajem 2002. godine, tada novoosnovani odjel za kulturu i koordinaciju rada udruga Grada Pule preuzima obvezu uspostave novog načina korištenja objekta.Odjel započinje zaprimati zahtjeve za popunjavanje preostalih prostora u “Rojcu“, temeljem objavljenog javnog poziva, a istovremeno se ažurira evidencija već postojećih.
U južnom se krilu objekta 62 gradske udruge služe prostorom od oko 6.800 m². Prostorije je u ožujku 2005. dobilo još 17 udruga u sjevernom krilu pod istim uvjetima, s obvezom da ih urede vlastitim sredstvima. Dodijeljen je i dio vanjskih prostora za sport i rekreaciju te osmišljeno uređenje klupskih prostorija koje će koristiti sve udruge.

Centralno grijanje je proradilo u prostorijama južnog krila 2004. godine, na svakom katu je uređen zajednički sanitarni prostor, sređene su električne i vodovodne instalacije, obavljeni zidarski i staklarski radovi u zajedničkim prostorijama, započelo je uređenje okoliša i sportskih terena, postavljena je vanjska rasvjeta i video nadzor te organizirana čuvarska služba i služba za održavanje zajedničkih prostorija. Većina udruga je u južnom krilu završila uređivanje svojih prostorija. U listopadu 2004. završena je prva faza projekta Krojcberg što ga je pokrenula udruga Distorzija radi oplemenjivanja unutarnjih prostorija Rojca i povezivanja korisnika kroz rad umjetničkih radionica. Projekt će nastaviti voditi zajedno udruge Distorzija i Otompotom (Zagreb). Krajem svibnja 2004. organizirana je manifestacija Otvorena vrata Rojca čiji je inicijator Metamedija, te je u suradnji s Odjelom pripremljena i objavljena brošura o stanovnicima Rojca. Udruga Monteparadiso je u svojim prostorijama otvorila HackLab – internetski klub s 13 računala koja su svima na raspolaganju. Najaktivnije udruge su na inicijativu Zelene Istre pokrenule djelovanje svojevrsnog Saveza udruga radi međusobnog povezivanja i uspostave redovite komunikacije s Odjelom. Predvodile su i mirni prosvjedni mimohod kao reakciju na napade skinheda na članove udruge Monteparadiso u dvorištu Rojca. Ovom su se prosvjedu protiv nasilja u Puli pridružili i brojni građani te je on postao temelj manifestacije Antifa fest koja se održava već šestu godinu za redom.
Od 2006. godine intenzivno se puni sjeverno krilo Centra, udruge uređuju svoje prostore i dodatno se podiže kvaliteta same zgrade.
U 2008. i 2009. godini pokrenuta je i uspostavljena dobra komunikacija sa korisnicima “Rojca“ zahvaljujući zajedničkim naporima korisnika i Grada Pule.
Od 17. ožujka 2008. godine djeluje Vijeće Rojca. Vijeće je tijelo sastavljeno od udruga uporabovnica Centra koje je formirano s ciljem kvalitetnijeg i odgovornijeg rada u Rojcu i isto takve suradnje s Gradom Pulom kao partnerom sektora i vlasnikom Rojca.
Radi bolje komunikacije, uvažavanja potreba i prijedloga korisnika Centra i zajedničkog donošenja odluka formirana je Radna grupa za koordinaciju Centra gradskih udruga “Rojc”(Koordinacija).
Izvor: http://www.pula.hr/index.php?id=607 (preuzeto 22.11.2010.)