Skip to content

Koordinacija DC Rojc

Koordinacija Društvenog centra Rojc djeluje od 2008. godine.

Mandat članova i članica Koordinacije je dvogodišnji pa je od osnutka do 2020. godine Koordinacija djelovala u šest saziva.

Sastoji se od šest članova/ica koje imenuje gradonačelnik i to tri člana samostalno – predstavnike Grada Pule, a tri člana na prijedlog Saveza udruga Rojca.

Predsjednica je otpočetka predstavnica udruga iz Rojca, dok je zamjenica predstavnica Grada Pule. S vremenom je naziv tijela promijenjen iz Radne grupe za koordinaciju Centra gradskih udruga Rojc u Koordinacija Društvenog centra Rojc.

Prvi Poslovnik Koordinacije usvojen je 2009. godine, a drugi 2013. godine. Prema Poslovniku o radu iz 2013.:

  • Koordinacija predlaže i prati provedbu kriterija za dodjelu prostora u Društvenom centru Rojc na uporabu
  • predlaže i prati provedbu Kućnog reda
  • predlaže i prati izvršenje Plana tekućeg i investicijskog održavanja u Društvenom centru Rojc
  • predlaže dugoročni plan razvoja Društvenog centra Rojc
  • donosi prijedloge odluke o drugim pitanjima od važnosti za Društveni centar Rojc
  • donosi sve odluke uz suglasnost Upravnog odjela za kulturu Grada Pule.

Rad Koordinacije odvija se na sjednicama koje saziva predsjednica po potrebi. 

Sadašnji model ne sastoji se samo od Koordinacije kao formaliziranog tijela sudioničkog upravljanja te glavnog instrumenta tog modela već i od samostalnih funkcija prisutnih aktera koji svojim djelovanjem ili nedjelovanjem utječu na učinke i ishode samog modela. To su Grad Pula, Savez udruga Rojca i korisnici DC-a Rojc.

S obzirom na dosadašnje uloge u procesima oko upravljanja može se reći da inicijativu oko unapređenja razine upravljanja ima SUR kao akter koji okuplja one korisnike DC-a Rojc koji su zainteresirani za umrežavanje, zajedničko programiranje i upravljanje.

Članovi Koordinacije DC Rojc:

– Sanja Kljajić Dakić, predstavnica Grada Pule,
– Goran Pereša, predstavnik Pula usluge i upravljanje d.o.o.,
– Eros Čakić, predstavnik Grada Pule,
– Dušica Radojčić, predstavnica Saveza udruga Rojca,
– Marko Grbac Knapić, predstavnik Saveza udruga Rojca,
– Dalibor Dužaić, predstavnik Saveza udruga Rojca.01

Odluka_o_imenovanju_clanova_Koordinacije_DC_Rojc

Odluka_o_imenovanju_clanova_Koordinacije_DC_Rojc

[pdf id=9105]