Skip to content

Manifest

Savez udruga Rojca  donio  je Manifest kojim definira zajedničke vrijednosti i načela djelovanja.

Manifest DC-a Rojc

 1. Savez udruga Rojc je mreža udruga koje djeluju u  DC Rojc.
 2.  Nastojanje Saveza je osnaživanjem suradnje među udrugama u DC Rojc utjecati na razvoj civilnog društva u svim njegovim segmentima i u cjelini.
 3. Osnovno polazište je da više udruga zajedno ima značajno jači glas i utjecaj nego jedna udruga sama.
 4.  Želja je Saveza povezivanje s mrežama, savezima, ad hoc inicijativama te drugim organizacijama izvan DC Rojc, a čije je djelovanje u skladu s vrijednostima Saveza.
 5.  Savez se zalaže za aktivno djelovanje ljudi u zajednici i samoorganiziranje ljudskog života u zajednici, dakle vraćanje politici njezinog izvornog značenja.
 6.  Savez radi na kreaciji različitih vizija urbanog života.
 7.  Savez se protivi bilo kakvom obliku nacionalizma, seksizma, homofobije, rasizma, nasilja i drugih oblika netolerantnog ponašanja.
 8.  Savez se zalaže za solidarno društvo bez privilegiranih i diskriminiranih.
 9.  Savez se zalaže za aktivnu brigu o okolišu.
 10.  Savez primjenjuje demokratska načela i  protivi se bilo kakvoj vrsti totalitarizma i bilo kakvoj politici koja vodi u totalitarizam.
 11.  Savez ne podržava političke stranke.
 12.  Savez se zalaže za oslanjanje na vlastite snage te autonomiju u svom radu.
 13.  Svaka udruga u Savezu slobodna je u svojem djelovanju.
 14.  Savez poštuje principe tržišnih odnosa koji u fokusu nemaju profit već održivi razvoj zajednice te nastoji razviti modele socijalnog poduzetništva.
 15.  Savez se zalaže za svijet bez granica i za slobodan protok ljudi i ideja.
 16.  Permanentna efikasna komunikacija među udrugama temelj je Saveza.
 17.  Interkulturalna razmjena je jedna od najvažnijih karakteristika DC Rojc.
 18.  Jedna od uloga Saveza je približiti Pulu svjetskim kulturnim strujanjima. 
 19.  U današnjem svijetu znanje je svačija potreba i pravo.
 20. Nitko ne smije biti limitiran na bilo koji način zbog širenje znanja i kulturnih kreacija.  Audio, video i tiskana izdanja Saveza u bilo kojem obliku izdaju se pod nekom od otvorenih licenci.
 21.  Savez aktivno sudjeluje u kreiranju javnih politika bitnih za misiju i viziju Saveza.
 22.  Savez je usmjeren ka osmišljenom i odgovornom upravljanju javnim prostorom na dobrobit svih korisnika DC Rojc, grada i šire društvene zajednice.