Skip to content

Pridruži se Savezu

S ciljem formaliziranjem zajedništva udruga u Društvenom centru Rojc, jasnijeg definiranja ciljeva, lakšeg zastupanja, jasnijeg definiranja ciljeva te zagovaranja boljih mogućnosti u Rojcu osnovan je Savez udruga Rojca.

Ukupni ciljevi Saveza temelje se na osnaživanju suradnje i iniciranje zajedničkih programa udruga sa sjedištem u DC Rojc uz zagovaranje i promicanje principa uvažavanja različitosti, solidarnosti i suradnje unutar Centra i u široj zajednici; uspostavljanje efikasne i kontinuirane komunikacije, informiranja i edukacija udruga te međusektorske suradnje.

Ciljevi SUR – a manifestiraju se i kroz unapređenje upravljanja i uvjeta rada u Društvenom Centru Rojc utemeljenog na sudioničkom modelu upravljanja u suradnji s Gradom Pula i građanima.

Dokumenti potrebni za učlanjenje u Savez udruga Rojca:

  1. Pristupnica
  2. Odluka Skupštine udruge za pristupanje Savezu udruga Rojca
  3. Kopija zapisnika sa Skupštine udruge na kojoj ste donijeli odluku o pristupanju Savezu
  4. Odluka o imenovanju predstavnika udruge u Savezu udruga Rojca navesti ime i prezime osobe i njen OIB)
  5. Uz odluku potrebno je priložiti kopiju osobne iskaznice predstavnika udruge u Savezu
  6. Izvadak iz registra udruga
  7. Potvrda o uplati upisnine od 100 kn (uplatiti na IBAN Saveza udruga Rojca otvorenog u Erste banci: HR2824020061100631752)

SUR pristupnica

[pdf id=9108]