Skip to content

O Savezu

Savez udruga Rojca-SUR

S ciljem da izgradimo zajedništvo, te zajedno sa svim partnerima odgovorno živimo u Rojcu i potaknemo razvoj ovog društvenog centra želimo osnovati stabilnu i prepoznatljivu mrežu udruga koja se temelji na suradnji i zajedničkim programima: SAVEZ UDRUGA ROJCA-SUR.

MISIJA:

SUR je mreža udruga Društvenog centra Rojc koja ih okuplja i predstavlja, zastupa njihove interese, potiče međusobnu suradnju i angažirano djeluje u zajednici.

CILJEVI:

1. Osnaživanje suradnje i iniciranje zajedničkih programa udruga sa sjedištem u Društvenom centru Rojc uz zagovaranje i promicanje principa uvažavanja različitosti, solidarnosti i suradnje unutar Centra i u široj zajednici.
2. Unaprjeđenje upravljanja i uvjeta rada u Društvenim centrom Rojc utemeljenog na sudioničkom modelu upravljanja u suradnji s Gradom Pula.
3. Zaštita probitaka i zauzimanje za uvjerenja i ciljeve udruga članica.

DJELATNOSTI:

SUR svoje ciljeve ostvaruje kroz sljedeće djelatnosti:

– poticanje izgradnje kapaciteta udruga;
– osiguravanje uvjeta za komunikaciju i suradnju među udrugama iz Saveza udruga Rojca;
– poticanje udruga na suradnju putem zajedničkih nastupa, programa, inicijativa, projekata, kampanja i dr.;
– javno zagovaranje interesa i potreba udruga Društvenog centra Rojc;
– sudjelovanje u utvrđivanju politike prema organizacijama civilnog društva na lokalnoj razini;
– suradnju s regionalnom i lokalnom upravom;
– promocija Društvenog centra Rojc;
– osiguravanje prihoda za rad SUR-a;
– izdavanje periodičkih publikacija poput newslettera i biltena s tematikom vezanom za ostvarivanje ciljeva SUR-a;
– produciranje multimedijalnih sadržaja za potrebe internet izdavaštva (web stranice, audio i video emitiranje putem interneta) iz područja svoje djelatnosti;

Sloboda da koristimo prostore i resurse dostupne u Rojcu, sa sobom nosi i odgovornost prema zgradi, svim njenim korisnicima te prema široj društvenoj zajednici.
“Odgovoran stanovnik Rojca je onaj tko sudjeluje u zajedničkim aktivnostima!”

Članice Saveza udruga Rojca:

AB Original

Armazonex

Art Studio

Centar borilačko terapeutskih vještina „Shin“

Crux

Cavae Romanae 95

Čarobnjakov šešir

Društvo sportske rekreacije UPAS

Gradska radionica

Kontakt

Krater

Merlin

Metamedij

Odred izviđača Istra Pula

Odred izviđača pomoraca „Uljanik“

Proces

SPK Onsight

Studio KaPula

Studio za stvaralačke aktivnosti djece i odraslih “More”

Zelena Istra

Tijela Saveza udruga Rojca 16.02.2022. – 16.02.2024.

Upravni odbor:

Jadranka Ostić, predsjednica

Branimir Slijepćević, dopredsjednik

Eros Čakić, član

Borut Skok, član

Irena Burba, član

Nadzorni odbor:

Dejan Štifanić, predsjednik

Marina Štemberger, član

Debora Trusgnach, član